ჩვენ შესახებ

შპს სიმაღლე + როგორც ბიზნეს სუბიექტი დაარსდა 1997 წელს..
კომპანიას აქვს სპეციალური ცოდნა და გამოცდილება შემდეგი მიმართულებით:
– მეტალოკონსტრუქციებისა და რკინაბეტონის ნაგებობების წარმოება და მონტაჟი
– პროექტირება
– მშენებლობა
ვიზიტორებს შეუძლიათ ნახონ მთავარი პროექტები, რომელიც უკვე განხორციელებულია სიმაღლის მიერ.
კომპანიას გააჩნია საკუთარი საწარმოო ბაზა, რომელიც აღჭურვილია ყველა საჭირო ტექნიკით და ჰყავს კვალიფიციური ადამიანირი რესურსი, რაც აუცილებელია ლოთონკონსტრუქციების ადგილზე დასამზადებლად.

განსაკუთრებით საამაყოა ჩვენთვის მონაწილეობის მიღება რესპუბლიკისათვის ისეთი მნიშვნელოვანის ობიექტის მშენებლობაზემ როგორიცაა პანკისის ხეობაში ხადორჰესის მშენებლობა.  სადაც 4 წლის განმავლობაში შევასრულეთ დიდი მოცულობის სამსენებლო სამონტაჟო სამუშაოები: სხვადასხვა დანიშნულების დამხმარე ნაგებობები, მცირე ჰესების შენობები და გენერალური შენობის (სააგრეგატო) სამონტაჟო სამუშაოები.

შპს სიმაღლე + აქვს ძლიერი საწარმოო ბაზა ლითონკონსტრუქციების. ბაზა დაკომპლექტებულია ძლიერი ტვირთამწე მექანიზმებით, შესაძლებელია ნებისმიერი მასის ტვირთის მიღება და გადატვირთვა.

საამქროში შესაძლებელია ნებისმიერი ლითონკონსტრუქციის დამზადება. სიმაღლე + ჰყავს მაღალკვალიფიციური მემონტაჟეები, სიმაღლეზე მომუშავევეები, ელ. შემდუღებლები, ზეინკლები, კვალიფიციური ინჟინერტექნიკური პერსონალი.

ka_GEGeorgian