ადმინისტრაციული შენობა და სასაწყობე მეურნეობა

თბილისი, აღმაშენებლის ხეივანი მე-20 კმ

ორსიკის ტიპის მოდული 

ფართი: 1728 კვმ

ადმინისტრაციული შენობა: ფათი 1700 კვმ

ka_GEGeorgian