ღვინის ქარხანა ველისციხეში

შენობევი ზომით 60X24 და 18X24

ლითონ კონსტრუქცია დამზადდა და დამონტაჟდა შპს სიმაღლე + ის მიერ

ka_GEGeorgian